ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ม.5/1
รหัสวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์
ท32101 https://classroom.google.com/c/MzUxNjI1MDAzODE2?cjc=bkmj3ll
ค32101 https://classroom.google.com/c/MjQ5NjY1MzMwOTM2?cjc=dvaqqqg
ค30203 https://classroom.google.com/c/MzUxNTc1NDU1NTM3?cjc=xuvduox
ว32101 https://classroom.google.com/c/MzQ4NjA0MzE3MDc3?cjc=kosgj5f
ว30203 https://classroom.google.com/c/MzUxMjQ3MTY5NzE1?cjc=txncpv6
ว30223 https://classroom.google.com/c/MzQ4NTgwNTcyODI1?cjc=zb5o4uv
ว30243 https://classroom.google.com/c/MzQ5MTMwMjkwODgx?cjc=qhx7i6s
ว32181 https://classroom.google.com/c/MzUxMjM5ODE4MDMx?cjc=q47x4ex
IS2 https://classroom.google.com/c/MzUxNDA4NDE5Mzc3?cjc=xe2b3lq
ส32101 https://classroom.google.com/c/MzAzODkwMzA1ODYx?cjc=w6zs7s5
ส32102 https://classroom.google.com/c/MzAzODkwMzA2MDMz?cjc=bpufw5e
พ32101 https://classroom.google.com/c/MzQ5MTQ0NDE0MDAx?cjc=oxhkyip
ศ32101 https://classroom.google.com/c/MzQ5MTQ2NzEwNTMx?cjc=fv6kt64
ง32101 https://classroom.google.com/c/MzUxMjEyMDUzNTcz?cjc=ru4azkl
อ32101 https://classroom.google.com/c/MzQ4NTk2OTcxMjkw?cjc=kkm4qer
อ30203 https://classroom.google.com/c/MzQ4NTk2OTcxMzE3?cjc=6ggyze6

ม.5/2
รหัสวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์
ท32101 https://classroom.google.com/c/MzUxNjI1MDAzNzky?cjc=3oo4mor
ท30203 https://classroom.google.com/c/MzUxNjI1MDA0MDIw?cjc=uzgpjnf
ค32101 https://classroom.google.com/c/MjQ5NjY5OTg5MDE1?cjc=qte5zg5
ว32101 https://classroom.google.com/c/MzQ4NjEyMjg5Nzg2?cjc=rrlqzes
ว32181 https://classroom.google.com/c/MzUxMjc0MzQwOTk3?cjc=3v3oxsbDE4MDMx?cjc=q47x4ex
IS2 https://classroom.google.com/c/MzUxNDA4NDE5NTEw?cjc=okgb5fo
ส32101 https://classroom.google.com/c/MzAzODkwMzA1ODk0?cjc=6gmw4sf
ส32102 https://classroom.google.com/c/MzAzODkwMzA2MDYx?cjc=nwzejd7
พ32101 https://classroom.google.com/c/MzQ5MTQ0NDEzODE0?cjc=liakg2n
พ30207 https://classroom.google.com/c/MzQ5MTQ0NDEzODQ2?cjc=obrvhib
พ30217 https://classroom.google.com/c/MzQ5MTQ0NDEzODQ2?cjc=obrvhib
ศ32101 https://classroom.google.com/c/MzQ5MTQ2NzEwNTky?cjc=3omtp3m
ศ 30210 https://classroom.google.com/c/MzQ5MTM4NjA5Mjky?cjc=nwzt5i6
ง32101 https://classroom.google.com/c/MzUyMDI0Mzk3NTIy?cjc=6dc3c5c
ง30261 https://classroom.google.com/c/MzUxMjEyMDUzNjk4?cjc=b35vfok
อ32101 https://classroom.google.com/c/MzQ4NTk2OTcxMzAy?cjc=vqrh337
อ30203 https://classroom.google.com/c/MzQ4NTk2OTcxMzMy?cjc=qz7yn5x