ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ม.6/1
รหัสวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์
ท33101 https://classroom.google.com/c/MzAzODkwMzA1NzEy?cjc=krl66re
ค33101 https://classroom.google.com/c/MjQ5NjY5OTg5MDI3?cjc=6rau32k
ค30205 https://classroom.google.com/c/MzQ5MTIzOTkxOTkz?cjc=z4wesim
ว30161 https://classroom.google.com/c/MzUxMzQ2MjU4ODUy?cjc=qk73hmr
ว30205 https://classroom.google.com/c/MzUxMzE1MjE1MTY1?cjc=cxz3a2x
ว30223 https://classroom.google.com/c/MzQyMTUyNTE2MDE1?cjc=jszmqpl
ว30245 https://classroom.google.com/c/MzAzODkxMTYyNzI0?cjc=conyrpq
ว33181 https://classroom.google.com/c/MzUxMjc1NjIxMzUw?cjc=hm7ptm4
IS3 https://classroom.google.com/c/MzUxNjAxNTk3NTE1?cjc=75dlap6
ส33101 https://classroom.google.com/c/MzUxMzE1MjgwMDM3?cjc=7zrtvj3
พ33101 https://classroom.google.com/c/MzUxNTgxOTE5NjM2?cjc=l6l5yey
ศ33101 https://classroom.google.com/c/MzQ5MTQ2OTkzOTAw?cjc=z2udx27
ง33101 https://classroom.google.com/c/MTE2NzM4NjY2NDY2?cjc=h4ut6um
อ33101 https://classroom.google.com/c/MTIyMzcyMTQ0MDc4?cjc=m63tbda
อ30205 https://classroom.google.com/c/MTIyMzcyMTQ0MTIz?cjc=o2cxzn5

ม.6/2
รหัสวิชา ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์
ท33101 https://classroom.google.com/c/MzAzODkwMzA1Nzk0?cjc=mzbgsev
ค33101 https://classroom.google.com/c/MjQ5NjY5OTg5MTAz?cjc=guocrh5
ว30161 https://classroom.google.com/c/MzUxNDA4MzUxODYz?cjc=elfuq7u
ว33181 https://classroom.google.com/c/MzUxMjc0MzQxMjA0?cjc=v7xywr4
IS3 https://classroom.google.com/c/MzUxNjAxNTk3NTM0?cjc=q7r326n
ส33101 https://classroom.google.com/c/MzUxMzE1MjgwMzQ0?cjc=6ojwj7b
ส30213 https://classroom.google.com/c/MzE2MDU3OTAwODgw?cjc=hhqvu3p
พ33101 https://classroom.google.com/c/MzUxNTc5MTcwMzA1?cjc=4pyabxo
พ30211 https://classroom.google.com/c/MzAzODkyOTA4NDE5?cjc=uqlv2lr
ศ33101 https://classroom.google.com/c/MzQ5MTQ2OTkzOTU5?cjc=x4s2kta
ศ 30213 https://classroom.google.com/c/MzQ5MTM4NjA5Mzc2?cjc=qqfnane
ง33101 https://classroom.google.com/c/MzUyMDEyMDU5NjA0?cjc=v3aqqgi
อ33101 https://classroom.google.com/c/MTIyMzczNjQxNzgw?cjc=zatyr27
อ30205 https://classroom.google.com/c/MTIyMzcyMTQ0MTU0?cjc=xiksbgr