ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนโคกสลุงวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนโคกสลุงวิทยา พร้อมทั้งแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
- เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3
- เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,21:10   อ่าน 12 ครั้ง