ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนโคกสลุงวิทยารับการนิเทศจากคณะศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.5 เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2563,21:39   อ่าน 147 ครั้ง