ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการเยียวยาโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการเยียวยาโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนโรงเรียนโคกสลุงวิทยาจำนวน ๕๐ คน เพื่อให้ความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับประชาธิปไตย
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2563,21:58   อ่าน 133 ครั้ง