ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนโคกสลุงวิทยา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนและเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2563,22:05   อ่าน 155 ครั้ง