ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2563,22:15   อ่าน 158 ครั้ง