ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและรถจักรยานให้นักเรียน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรีทรงพล เเป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง เป็นตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ของอำเภอพัฒนานิคม ในการมอบทุนการศึกษาและรถจักรยาน แก่เด็กนักเรียนประพฤติดีแต่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนโคกสลุุงวิทยา จำนวน ๑๐ คน ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2563,22:58   อ่าน 132 ครั้ง