อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document ประการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายใน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.64 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งกลุ่มกฎหมายและคดี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.43 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-1-พ.ศ.-2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.82 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
Adobe Acrobat Document ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่เขต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.58 KB