คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.69 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.55 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติงานงบประมาณและแผนงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.2 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.4 KB