หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.42 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
Adobe Acrobat Document V21-60   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.05 MB
Adobe Acrobat Document 2564-ว4_การลดระยะเวลา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.56 MB
Adobe Acrobat Document 2562-ว627 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา สพฐ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
Adobe Acrobat Document 2562-ว18 หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ. และ รอง ผอ.สถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.89 KB
Adobe Acrobat Document 2562-ว9 การได้รับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.43 KB
Adobe Acrobat Document 2562-ว-8_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.89 KB
Adobe Acrobat Document 2562-v2845-saraly_การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.24 KB
Adobe Acrobat Document 2562-v15-salary_การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378.28 KB
Adobe Acrobat Document 2562-v6-salary_การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
Adobe Acrobat Document 2562-v5-salary 62 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
Adobe Acrobat Document 2562 -V7-salary_การเลื่อนเ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.83 KB
Adobe Acrobat Document 2561-ว26 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB
Adobe Acrobat Document 2561-ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความาพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB
Adobe Acrobat Document 2561-ว-16_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก-38-ค2-ภาคใต้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.09 KB
Adobe Acrobat Document 2561-ว-11_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก๓๘-ค.-๒-ตำแหน่งประเภทอำนวยการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.1 KB
Adobe Acrobat Document 2561-v20-saraly_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB
Adobe Acrobat Document 2560-ว-30_หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนย้าย-โอนมาเป็น-38-ค.-2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.74 KB
Adobe Acrobat Document 2560-ว24 แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.75 MB
Adobe Acrobat Document 2560-ว-15_มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-38-ค-2-ตำแหน่งประเภทอำนวยการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.48 KB
Adobe Acrobat Document 2560-V21_หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
Adobe Acrobat Document 2556-ว-17_การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.76 KB
Adobe Acrobat Document 2556-ว-8_มาตรฐานตำแหน่งชอง-38-ค2-ทุกสายงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB
Adobe Acrobat Document 2552-V17_หล้กเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.49 MB
Adobe Acrobat Document 2551-ว-16_การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.53 KB
Adobe Acrobat Document 2548-ว-10_การประเมินบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตำแหน่งประเภททั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.16 KB