เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนงสุจริต ภาษาไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.64 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนง ภาษาอังกฤษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.62 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (ภาษาไทย)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.55 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (ภาษาอังกฤษ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.3 KB