ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา๒๕๖๓
โรงเรียนโคกสลุงวิทยาจัดพิธีมอบประกาศนนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนโคกสลุงวิทยา โดยมีนายวรพงษ์ เวชยางกูร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 97 ครั้ง