ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางอารีย์ คนซื่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2020
ปรับปรุง 13/06/2021
สถิติผู้เข้าชม 72990
Page Views 97969
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ม่วงค่อม ชัยบาดาล 036643269
2 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม บ้านเบิก ท่าวุ้ง 036655403
3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา บ้านชี บ้านหมี่ 036489114
4 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สนามแจง บ้านหมี่ 036471031
5 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา โคกสลุง พัฒนานิคม 036483118
6 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สระโบสถ์ สระโบสถ์ 036-439060
7 โรงเรียนดงตาลวิทยา งิ้วราย เมืองลพบุรี 036656309
8 โรงเรียนพระนารายณ์ ท่าศาลา เมืองลพบุรี 036-413111
9 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา บ้านข่อย เมืองลพบุรี 036785618
10 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เขาพระงาม เมืองลพบุรี 036-486333 / 036-486622