ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีการเบิกเคลมประกันอุบัติเหตุนักเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกพลศึกษา
คณะครูเดินทางไปศึกษาดูงาน
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา๒๕๖๓
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ประการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อ วันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา สร้างคน สร้างสื่อ สร้างสุข
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รับการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครูจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑๐
เดินทางไปส่งข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งย้าย
เดินทางไปส่งข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งย้าย
ข้าราชการครูอำลานักเรียน
เดินทางไปส่งข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งย้าย
กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม
กิจกรรมวันพ่อ วันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมวันลอยกระทง
ผลการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๓
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และสัปดาห์ห้องสมุด
แผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ศธ.ออกประกาศ การเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563
การใช้บริการสถานที่ภายในโรงเรียน