ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับ ผอ.สพม.ลพบุรี และคณะตรวจเยี่ยม ติดตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 65
กิจกรรมพาลูกเข้าวัด
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 65
การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้า ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
กิจกรรมพาลูกเข้าวัด
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
กิจกรรมปรากฏการ
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
กิจกรรมช่วยงานชุมชน ทำบุญทอดกฐิน
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประเมิน ScQA
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 65
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของสถานศึกษา (ITA ONLINE)
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 65
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 65
กิจกรรมวันภาษาไทย
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
ประกาศ!! ขยายเวลารับสมัครครูอัคราจ้างภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 1 กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65
โครงการขับขี่ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65