กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพรชัย สีผาย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสิทธิศักดิ์ ผลเจริญ
ครูอัตราจ้าง